Vägen till K3|imagine

Blog

För tre år sedan gav vi oss själva i uppdrag att gå vidare i vårt framgångsrika arbete med egna IP-produkter, som redan resulterat i bland annat K3|fashion och K3|pebblestone. Två saker visste vi att vi ville uppnå när vi startade denna resa: att utnyttja vår befintliga kundbas och att skapa en lösning som tillät oss att använda modern teknik till etablerade eller till och med gamla ERP-system. Med denna utgångspunkt satte sig Andy (CTO) och Gaukur (R&D Director) ned för att identifiera vad vi kunde göra för alla som vill använda ny teknik till överkomligt pris i sina befintliga installationer.

När du väljer ett ERP-system gör du ett långsiktigt val

Gaukurs bakgrund visade sig vara otroligt värdefull för projektet. Hans enorma kunskap om ERP-system hade en avgörande betydelse för projektets framgång. En av våra främsta drivkrafter i detta projekt var insikten att relationen mellan kund och affärssystem inte är kortsiktig. Då många kunder har en uppsjö av sammanfogade system kan en förändring i ett system skapa en dominoeffekt på hela företagets ekosystem – detta kallas för monolitisk arkitektur.

Det innebär förstås att tekniska uppgraderingar blir mycket bekymmersamma. Ska företaget uppgradera hela sitt system? Eller ska man uppgradera i omgångar för att hålla ned kostnaderna, och leva med föråldrade system jämte nytillskottet?

Oftast blir det så att hela systemet uppgraderas. Att byta hela ERP-systemet är en dyr lyx för ett företag – sett i tid såväl som i pengar. Det finns till och med fall där uppgraderingar kan ta 3–4 år, och när systemet väl har uppdaterats är det redan föråldrat igen. Ett företag kan alltså befinna sig i en ständig kapplöpning med sin teknik.

Se alltid framåt

Utmaningen var att hitta ett sätt att utöka ett ERP-system utan att egentligen ändra något i det.

I mars 2016 samlades teamet för en workshop och fokuserade på att utforska möjligheterna att uppnå just detta. Det stod klart att om utvecklingen påbörjades med dagens teknik skulle systemet, som tidigare nämnts, vara föråldrat redan innan det var redo för produktion och lansering.

Resten av året ägnades åt att utforska nyare och kommande tekniker och att prata med företag som Microsoft och Netflix för att få veta hur framtidens datoranvändning såg ut ur deras perspektiv. Vi ville välja något som låg i framkant och innebar en så liten risk som möjligt för kunden.

Efter omfattande forskning som involverade både slutanvändare och skapare av mjukvarulösningar kunde arbetet med det som skulle bli K3|imagine starta i november 2017, och 1 april 2018 hade vi en mycket liten men fungerande prototyp. När visionen började utvecklas till en egen lösning insåg teamet vilken potential som fanns inom räckhåll, och beslutade att K3|imagine skulle bli mycket mer än bara ett detaljhandelssystem.

Mer än bara en molnautentisk lösning

Vad är egentligen K3|imagine? Jo, det är en molnautentisk lösning: en lösning med många fördelar.

Den största fördelen är skalbarheten. Att kunna använda samma tillämpning för en eller flera användare, på vilken enhet som helst och oavsett operativsystem. Molnet kan utlova skalbarhet – med mycket låg risk. Du kan experimentera snabbt och implementera i små steg. Detta är också det bästa sättet att demokratisera ny teknik och göra den tillgänglig för företag av alla storlekar, och inte bara för storföretagen.

Men K3|imagine rymmer många fler fördelar än enbart molnet. Matthew Warr, vår chef för K3|imagine Technology, berättade om några viktiga delar av tekniken bakom K3|imagine, däribland användningen av Dot Net Core, Angular, Kubernetes och Docker. En av de största fördelarna med att använda Docker-programbehållare är att de är standardiserade enheter, som kan kopieras direkt och ge obegränsad skalbarhet.

Som tidigare nämnt körs de flesta system som monolitiska applikationer, vilket kan leda till att hela systemet störs om en server överbelastas. För att förhindra detta – exempelvis i samband med Black Friday eller något annat utöver den vanliga verksamheten – måste skalning ske manuellt. Hela systemet skulle behöva skalas för att anpassas till det aktuella scenariot, även om skalning egentligen krävs för bara en del av systemet. Med K3|imagine kan du arbeta med en smidighet som lokala lösningar helt enkelt inte kan konkurrera med! Skalningen sker helt automatiskt och i realtid. Med den teknik som finns tillgänglig genom Kubernetes, baserat på antal begäranden eller svarstid, är det dessutom möjligt att ladda en kopia och dela arbetet mellan två Kubernetes. När det finns ett problem, kommer det att antingen starta om eller kontinuerligt söka efter en lösning, men oavsett kommer problemet att lösas. Kubernetes är utformat för att alltid sträva efter att återställas till önskat tillstånd. Vid omstart sparas inte data direkt i behållarna – det blir som om inget problem fanns till att börja med.

Att få allt att fungera

På frågan om hur teamet hanterat kompetensförändringen svarade Gaukur: ”När vi startade utvecklingen med denna skalbara arkitektur visste vi inte hur mycket kompetens vi skulle behöva. Vi underskattade behovet av erfarenhet. Vissa tekniker som vi jobbade med fanns inte ens vid den tidpunkten, så vi var tvungna att utbilda våra medarbetare för att få tillgång till den kunskap som vi behövde inom företaget.”

Gemensamt för medlemmarna i teamet var att begränsningarna och hindren egentligen inte bekymrade dem, eftersom de fick jobba med spännande ny teknik i ett verkligen innovativt och spännande projekt – just det som gör det så kul att arbeta på K3 Business Technologies.

Skapandet av K3|imagine var en process som involverade samtliga team från hela vår verksamhet, så att team från olika delar av Europa hade en roll att spela. Teamet i Danmark bestod av kärnan av Retail suite-funktionsteamet, från Didcot (Storbritannien) kom ett team för tjänsteleverans och ett team som utvecklade tekniken för plattformen, och det isländska teamet bidrog med kompetenscenter och FoU – för att nämna några! Detta team, som föddes i molnet, hade en arbetsmoral som Andy ofta jämförde med den hos ett nystartat företag, fast inom en befintlig verksamhet.

Vad som finns att se fram emot med K3|imagine

En plattform full av möjligheter, och som Matt nämnde, en som ständigt förbättras. K3|imagine erbjuder kunderna ett arbetssätt som tidigare inte var möjligt, och ger verkligen valuta för pengarna. En produkt som hjälper företag att vara innovativa och ligga steget före konkurrenterna. Som Andy uttrycker det: ”K3|imagine förbereder kunderna på att ta till sig vad som än dyker upp, genom att experimentera med olika användargränssnitt med hjälp av bottar och förstärkt verklighet. K3|imagine handlar om att använda teknik för att hjälpa företag att växa, utvecklas och nå sin gränslösa potential.”

Visa fler resurser

Dela med sig