Lagerspårning har blivit enklare

Use case

Som konsument underlättas tillvaron av flerkanalig detaljhandel, eller hur? Du kan köpa produkter i butik eller online när och där det passar dig. För lagren blir arbetsflödena alltmer komplicerade. Lagerteamen pressas att leverera rätt varumängd till rätt personer – och snabbt ska det gå. Men mobil teknik och programvara kan komma till hjälp.

K3 Business Technologies har skapat en K3|imagine-baserad lagerlösning för en stor, internationell möbelhandlare. Denna lösning för Mobilt varuflöde (MGF) ökar lagereffektiviteten och förbättrar varunoggrannheten.

Vad är Mobilt varuflöde?

 • En lösning som positivt påverkar butikens lagerintegritet och skapar ett effektivt arbetsflöde som kommer att göra såväl butikens medarbetare som kunder nöjdare
 • En verktygsbaserad lösning som kommer att stödja butiksdriften att bli mer effektiv.

Några av funktionerna hos Mobilt varuflöde:

 • Ta emot varor
 • Produkthantering
 • Lagerräkning
 • Påfyllning
 • Hantering av försäljningsutrymme

Fördelar med Mobilt varuflöde:

 • Förbättrad lagerintegritet
 • Ökad lagereffektivitet
 • Bättre process- och systemsupport för medarbetarna
 • Högre kundtillfredsställelse
“Mobilt varuflöde är en skanningslösning som uppkommit genom forskning och teknisk utveckling och som kommer att styra våra lagerrörelser och lagerintegritet. Det är en lösning som baseras på avancerade mobila enheter och som även utformats för att stödja butiksverksamheter att bli effektivare, framför allt inom logistik och försäljning, men också vid lageråterhämtning och kundrelationer.”

 – Projektansvarig för utveckling och utrullning av Mobilt varuflöde

Läs mer

Lösningen för Mobilt varuflöde fick ett så positivt mottagande av möbelhandlaren att vi har gjort den tillgänglig för andra kunder via K3|imagine-plattformen.

Om du vill veta mer om appen eller behöver en skräddarsydd lösning för lagerhantering, ska du kontakta oss i dag.

Kontakta Oss

Visa fler resurser

Dela med sig