De route naar K3|imagine

Blog

Drie jaar geleden hebben we onszelf tot doel gesteld om een stap voorwaarts te zetten en onze eigen IP-producten K3|fashion en K3|pebblestone uit te breiden. Er waren twee dingen waarvan we wisten dat we ze wilden bereiken toen we hieraan begonnen: maximaal voordeel voor ons bestaande klantenbestand en met moderne technologie een aanvullende oplossing creëren voor gangbare, of zelfs oude ERP-systemen. Met dit doel in gedachten gingen Andy (CTO) en Gaukur (R&D Director) er eens goed voor zitten om te bepalen wat we konden doen om degenen die nieuwe technologie tegen een betaalbare prijs wilden gebruiken, in staat te stellen om hun bestaande installaties te gebruiken.

Een keuze voor een ERP-systeem, is een keuze voor de lange termijn

De achtergrond van Gaukur bleek ongelooflijk nuttig te zijn bij dit project. Met zijn enorme kennis van ERP-systemen was zijn expertise cruciaal voor het succes ervan. Het inzicht dat de relatie tussen een klant en zijn ERP-systeem niet van korte duur is, was een van de belangrijkste drijfveren voor dit project. Veel klanten hebben een veelvoud aan systemen die allemaal met elkaar verweven zijn, waardoor een verandering in een systeem een domino-effect kan hebben op het hele ecosysteem van een bedrijf. We noemen dit een monolithische architectuur.

Natuurlijk is het upgraden van technologie in dit geval een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Gaan bedrijven hun hele systeem upgraden, of spreiden ze hun upgrades om de kosten laag te houden en accepteren ze verouderde systemen met nieuwe aanvullingen?

Het komt in de meeste gevallen neer op het upgraden van het hele systeem. Het volledig aanpassen van uw ERP-systeem is een kostbare aangelegenheid voor een bedrijf – niet alleen in geld, maar ook in tijd. In sommige gevallen kan een upgrade wel 3 tot 4 jaar duren. Nadeel daarbij is dat het systeem alweer is verouderd tegen de tijd dat het is bijgewerkt. Bedrijven raken verstrikt in een constante ‘inhaalslag’ als het gaat om technologie.

Altijd met de toekomst voor ogen

De uitdaging bestond erin een manier te vinden om een ERP-systeem uit te breiden, zonder er daadwerkelijk iets in te veranderen.

In maart 2016 kwam het team bijeen voor een workshop gericht op het verkennen van precies deze mogelijkheid. Zoals we al eerder hebben gemeld was het duidelijk dat – met als basis de huidige technologie – het te ontwikkelen systeem ten tijde van de lancering al verouderd zou zijn, voordat het zelfs maar in productie zou worden genomen.

De rest van het jaar werd besteed aan het onderzoeken van nieuwere en toekomstige technologieën, waarbij we met bedrijven zoals Microsoft en Netflix hebben gepraat om te kijken hoe zij de toekomst van informatica zien. We wilden kiezen voor een grensverleggende oplossing met een zo klein mogelijk risico voor de klant.

Na tal van onderzoeken gericht op zowel eindgebruikers als makers van softwareoplossingen, zijn we in november 2017 gaan werken aan wat uiteindelijk K3|imagine zou worden. Op 1 april 2018 hadden we een beperkt, maar werkend prototype ontwikkeld. Toen de visie zich eenmaal begon te ontwikkelen tot een eigen oplossing, realiseerde het team zich het potentieel dat binnen handbereik lag en besloot het dat K3|imagine veel meer zou worden dan alleen maar een systeem voor de retailsector.

Meer dan een cloud-native oplossing

Wat is K3|imagine precies? Nou, het is een cloud-native oplossing – en een met veel voordelen.

Het belangrijkste voordeel is de schaalbaarheid. Een enkele applicatie voor één, of vele gebruikers en beschikbaar op elk apparaat, ongeacht het besturingssysteem. De cloud brengt schaalbaarheid met zich mee – en een erg laag risico. U kunt snel experimenteren en de implementatie stapsgewijs doorvoeren. Dit is ook de beste manier om nieuwe technologie te democratiseren; het is beschikbaar voor grote ondernemingen, maar ook voor kleine en middelgrote bedrijven.

K3|imagine heeft echter zoveel meer voordelen dan alleen die van de cloud. Matthew Warr, Head of K3|imagine Technology, heeft de hoogtepunten van de technologie achter K3|imagine gedeeld, inclusief het gebruik van Dot Net Core, Angular, Kubernetes en Docker. Een van de krachtigste voordelen van het gebruik van Docker-containers is dat je direct kunt repliceren, omdat er wordt gewerkt met gestandaardiseerde eenheden. Dit biedt grenzeloze schaalbaarheid.

Zoals gezegd draaien de meeste systemen als monolithische applicaties, wat kan leiden tot overbelasting van een enkele server, maar waardoor het hele systeem in de problemen komt. Om dit te voorkomen – bijvoorbeeld als gevolg van een Black Friday Sale, of iets wat buiten de normale gang van zaken valt – zou het hele systeem handmatig opgeschaald moeten worden om dit scenario het hoofd te kunnen bieden, zelfs als het eigenlijk maar gaat om één onderdeel van het hele systeem. Met K3|imagine neemt uw wendbaarheid toe op een manier waarmee on-premise oplossingen simpelweg niet kunnen concurreren! De schaalbaarheid wordt automatisch en in real time geregeld. Bovendien kan door de technologie die beschikbaar is via Kubernetes op basis van het aantal verzoeken of de reactietijd een replica worden geladen en het werk tussen twee Kubernetes worden verdeeld. Als er een probleem is, zal het ofwel opnieuw opstarten, of continu zoeken naar een oplossing, maar het probleem wordt in beide gevallen opgelost. Kubernetes is ontworpen om altijd herstel in de gewenste staat na te streven. Gegevens worden na een re-boot niet direct opgeslagen in de containers. Het lijkt alsof zich helemaal geen enkel probleem heeft voorgedaan.

Van concept naar realiteit

Op de vraag hoe het team is omgegaan met de verandering in vaardigheden, zegt Gaukur: “Toen we begonnen met het ontwikkelen van deze schaalbare architectuur hebben we niet onderkend hoeveel expertise er in het begin van ons zou worden gevraagd. We hebben onderschat hoeveel ervaring er nodig was. Sommige technologieën waarmee we hebben gewerkt bestonden nog niet eens, dus moesten we onze mensen opleiden om ervoor te zorgen dat we de noodzakelijk kennis in huis hadden.”

Het team zei dat de beperkingen en obstakels niet echt een probleem voor hen waren, omdat ze met spannende nieuwe technologie werkten voor een echt innovatief en uitdagend project – en dat is precies wat het werken bij K3 Business Technologies voor hen zo leuk maakt.

Het realiseren van K3|imagine was een proces waarbij alle teams uit ons bedrijf betrokken waren en waarbij teams uit heel Europa een rol speelden. Zo richtte het team in Denemarken zich op de kernfunctionaliteit van het retailpakket, in Didcot (VK) werkte het team aan de dienstverlening en de ontwikkeling van de platformtechnologie en in IJsland was het center of excellence en de afdeling R&D gevestigd – en nog veel meer! Andy heeft het arbeidsethos vaak vergeleken met dat van een startup, maar dan binnen een bestaand bedrijf, met een team dat in de cloud is geboren.

Waar is met K3|imagine de blik op gericht

Een platform met tal van mogelijkheden en zoals Matt al zei, een platform dat voortdurend wordt verbeterd. K3|imagine biedt klanten een manier van werken die voorheen niet mogelijk was en met veel waar voor je geld bovendien. Een product dat bedrijven helpt te innoveren en boven hun concurrenten uit te stijgen. Zoals Andy het verwoordt: “Door verschillende UI-experimenten met bots en augmented reality te gebruiken, bereidt K3|imagine klanten erop voor alles te omarmen wat er op hun pad komt. K3|imagine gaat over het gebruik van technologie om het bedrijf te helpen groeien en evolueren en gebruik te maken van onbegrensde mogelijkheden.”

Zie meer hulpmiddelen

Delen